Skip to content

TORSTAI 14.9.

 

10.30
Toni Oinonen, Innofusor: Akustoinnin sietämätön keveys – uuden aikakauden ilmavat ratkaisut toimisto- ja huoneakustiikkaan

 

11.00
Simon Bergholm, myyntipäällikkö, Kinnarps Oy: Monitilatoimisto toimivaksi – oivaltavia ratkaisuja työhyvinvointiin ja tilan hallintaan

 

11.30
Philipe Mahieu, Euroopan alueen myyntijohtaja, Barrisol Normalu S.A.S: 3D Barrisol – Unlimited possibilities

 

12.00
Lunch talks: Moniarvoiset viheralueet ja julkiset ulkotilat

Maisema-arkkitehtuuria ja monia-arvoisia viheralueita kaupungissa käsittelevän Lunch Talks -tilaisuuden moderaattorina toimii Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry:n puheenjohtaja Emilia Weckman. Näkökulmia tieteen ja ekosysteemipalveluiden sekä suunnittelun näkökulmasta tuovat maisema-arkkitehdit Ulla Loukkaanhuhta (Ramboll), Mari Ariluoma (Nomaji) sekä Viides ulottuvuus – viherkatot osaksi kaupunkia -tutkimusryhmän johtaja ja yliopistotutkija Susanna Lehvävirta.

Miten kaupungin ulkotiloja tulisi suunnitella, jotta ne vastaisivat sekä tärkeisiin ympäristötavoitteisiin että käyttäjien tarpeisiin? Miten varmistetaan se, että ulkotiloille jää riittävästi niin tilaa, kuin niiden rakentamiselle ja ylläpidolle resursseja tiivistyvässä kaupungissa ja tehostamistavoitteissa?

 

13.00
Anne Laitinen, Product Marketing Manager, Isku Health: Kosketuksen uhka ja kauneus

Voiko koskettaminen muuttua luksukseksi, johon vain harvoilla on mahdollisuus tai uskallus? Globalisaatio ja urbanisaatio  pienentävät ja tiivistävät maailmaa. Tartuntataudit leviävät entistä tehokkaammin ja samaan aikaan niiden lääkintämahdollisuudet vähenevät. Ihmiset matkustavat entistä enemmän, työskentelevät yhteisistä, jaetuista tiloista. Ihminen tarvitsee kosketusta, lapset oppivat tutkimalla ja koskettamalla.

Kuinka moneen pintaan sinä olet tämän päivän aikana koskettanut? Kuinka Moni muu siihen on koskenut, ja mitä hän on sitä ennen käsillään tehnyt? Miten tilasuunnittelijat voivat vaikuttaa tartuntatautien leviämiseen ja sairaslomien vähenemiseen?

 

14.00
Masao Kobayashi – temppelirakentamisen mestari 

Masao Kobayashi on japanilainen MIYADAIKU, japanilaiseen vanhaan temppelinrakentamiseen erikoistunut temppelipuuseppä. Hän toimii johtajana ja opettajana TORYO IKUISEI GAKKO -koulussa, jossa temppelipuuseppiä koulutetaan perinteiseen japanilaiseen käsityötaitoon.

MIYADAIKU tarkoittaa japanilaista erikoispuuseppää, joka käyttää erikoistarkkaa ja huippulaatuista rakentamistekniikkaa temppelien rakentamiseen. Mestarillisen tekniikan avulla temppeleistä tulee kestäviä ja ne pysyvät pystyssä tuhansia vuosia maanjäristyksistä ja luonnonkatastrofeista huolimatta. MIYADAIKU käsittelee puuta elävänä materiaalina, jokaisen puun luonne huomioiden. Liitokset ”kizami” tehdään ilman metallisia osia. Eri muotoja yhdistelemällä syntyy satoja erilaisia liitoksia.

MIYADAIKUn taidot periytyvät suullisesti mestarilta oppipojalle. Aikaisemmin Japanissa on ollut useita satoja MIYADAIKU-virtuooseja, mutta nykyään enää alle sata. Temppelirakentamisen tekniikka on harvinaislaatuista japanilaista käsityökulttuuriperimää, jonka siirtäminen seuraaville sukupolville on erittäin tärkeää.

 

17.00 
Alustus keynoten teemaan Tactical Urbanism: Elina Alatalo
Kaupunkiaktivismin arvo kaupunkien kehityksessä on jossain määrin tiedostettu, mutta olemme vielä keskellä oppimisprosessia. Kaikilla osapuolilla kaupunkisuunnittelijoista poliitikkoihin ja aktivisteihin on näkökulmia, joista voi oppia. Elina Alatalon alustus johdattaa yleisön muutamiin case-esimerkkeihin Suomesta ja Tanskasta. Ne ovat kaikki esimerkkejä uudenlaisesta ja lupaavasta yhteistyöstä ja toisaalta kertovat jännitteistä eri toimijoiden välillä.

 

17.15
Alustus keynoten teemaan Tactical Urbanism: Timo Hämäläinen (EN)

Timo Hämäläinen esittelee alustuspuheenvuorossaan, miten joukko aktivisteja suunnitteli Pro Helsinki 2.0 -nimellä kulkevan ruohonjuuritason vaihtoehdon Helsingin kaupungin viralliselle yleiskaavalle. Suunnitelman tarkoitus on edistää keskustelua Helsingin suunnittelusta ja tarjota nähtäväksi konkreettisia vaihtoehtoja tulevaisuudesta kaupungin työstäessä uutta yleiskaavaa.

 

17.30
KEYNOTE: Mike Lydon (EN)

Jotain on muuttunut kaupungeissamme. Ihmiset ovat siirtymässä kaupunkeihin niiden dynaamisen katuelämän ja tyylikkäiden ja henkilökohtaisten palveluiden vuoksi. Samalla rakennamme yhä suurempia yksikköjä kuin koskaan. Tämä luo laajenevan eron laajamittaisten hankkeiden ja ihmisten omaehtoisen vaikuttamisen ja ympäristön uudistamisen välille. Uudisrakennetuilla alueilla kestää vuosikymmeniä kehittyä eloisiksi kaupungeiksi, joita ihmiset arvostavat.

On uusi lähestymistapa – taktinen urbanismi – joka lupaa kuroa umpeen tämän aukon.

Lyhyen aikavälin yhteisöpohjaisista hankkeista on tullut urbaanien aktivistien, suunnittelijoiden ja poliittisten päättäjien voimakas ja ketterä uusi työkalu, joka pyrkii edistämään kestäviä parannuksia kaupungeissa ja muualla. Nämä nopeat, usein edulliset ja luovat projektit ovat Tactical Urbanism -liikkeen ydin.

street-plans.com
islandpress.org/book/tactical-urbanism

 

19.00
VIP-tilaisuus

 

Tutustu Showroomin päiväkohtaiseen ohjelmaan:
Keskiviikko 13.9. 
Torstai 14.9.
Perjantai 15.9.
Tutustu puhujiin täällä

 

Simon Bergholm

Philipe Mahieu

temppeli

Masao Kobayashi