Skip to content

KESKIVIIKKO 13.9.

 

10.30
KEYNOTE: Edward Barber (EN)

Edward Barberin keynote-puhe käsittelee Q&A -teemaa muotoilussa, erityisesti peilaten studio Barber & Osgerbyn kokeiluja suunnittelun saralla. Edward Barber avaa puheessa Lontoossa sijaitsevan studion työskentelytapoja ja esittelevät muutamia projekteja, jotka ovat lähiaikoina haastaneet studiota.

 

12.00
Lunch talks: Sisustusarkkitehtuuri julkitiloissa – keskustelu alan kehityksestä ja kansainvälistymisestä

Julkitilojen sisustusarkkitehtuuria käsittelevässä Lunch Talks -tilaisuudessa kuullaan kolmen sisustusarkkitehdin näkemyksiä alan tulevaisuudennäkymiin, kansainvälistymiseen sekä eettisyyteen liittyen. Keskustelemassa ovat sisustusarkkitehdit Joanna Laajisto, Vertti Kivi ja Petra Majantie. Moderoinnista vastaa Finnish Design Shopin projektimyyntipäällikkö ja sisustusarkkitehti Kaisa Kivelä.

Miten toimia,  jos asiakkaan tai projektin eettiset arvot eivät vastaa omia arvoja? Mihin suuntaan ala on kehittymässä? Miten varmistaa projektien laatu aikatauluhaasteista huolimatta?

 

13.00
Paras messuosasto -palkinnon jakaa Avanto Arkkitehdit, joka myös vastaa tapahtuman näyttelyarkkitehtuurista

 

13.30
Paneelikeskustelu: Urbaani ympäristö tarvitsee luovaa suunnittelua – taiteesta ja muotoilusta arvoa rakentamiseen

Yhteistyössä Teollisuustaiteen Liitto Ornamo

Osallistujat:
Taidekoordinaattori Mari Kemppinen, YIT
Sisustusarkkitehti SIO Hanni Koroma
Palvelumuotoilija, Ornamo-palkinnon 2017 voittaja Mikko Koivisto, Hellon
Taideasiantuntija Anna Rikkinen, Ornamo
Moderaattorina erityisasiantuntija Henri Terho, Taiteen edistämiskeskus Taike

Rakennetun ympäristön laatu on nousemassa yhä tärkeämmäksi tekijäksi kilpailussa asuinalueiden suosiosta ja yritysten sijainnista. Luovien alojen potentiaalia rakentamisessa ja yhdyskuntien kehittämisessä on kuitenkin edelleen runsaasti hyödyntämättä, ilmenee maaliskuussa julkaistussa asiantuntijaraportissa Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2017.

Kiinteistö- ja rakennusalaan vaikuttavat tällä hetkellä keskeisesti useat voimakkaat muutosilmiöt, joiden ratkaisemiseen ja hyödyntämiseen luova suunnittelu tarjoaa keinoja. Kasvavissa kaupungeissa taide nähdään jo tällä hetkellä strategisena valintana. Muotoilun menetelmien avulla on puolestaan saavutettu tuloksia mm. tilojen käyttöön ja kestävyyteen liittyen.

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo kokoaa Showroomin keskusteluun taiteen, muotoilun ja sisustusarkkitehtuurin asiantuntijat jakamaan kokemuksia taiteen ja muotoilun käytöstä rakentamisen vetovoimatekijänä.

Miten luovaa potentiaalia kannattaa käyttää hyväkseen? Mitä mahdollisuuksia taiteella ja muotoilulla on rakentamisessa ja yhdyskuntien kehittämisessä?

Paneelikeskustelu toteutetaan myös Facebook-livelähetyksenä.

 

14.30
Architects on architects: Ville Hara & Helena Sandman

Showroomissa kerran päivässä järjestettävässä keskustelutilaisuudessa kaksi arkkitehtia haastaa toisensa dialogiin etukäteen määriteltyjen teemojen saattelemana. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa kaupunkien tiivistyminen, tulevaisuuden oppimisympäristöt sekä vuorovaikutteinen suunnittelu.

Miten arkkitehtien työ vaikuttaa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen? Mikä on arkkitehtien rooli ilmastonmuutoksen ehkäisyssä?

 

15.30
Miryon Ko, From “Chocolate” to “Athlete”: 10 Years at 21_21 DESIGN SIGHT

21_21 DESIGN SIGHT perustettiin vuonna 2007 Tokiossa. Sen perustajia ja nykyisiä johtajia ovat maailmankuulut suunnittelijat Issey Miyake, Taku Satoh ja Naoto Fukasawa. Yhdessä apulaisjohtaja Noriko Kawakamin kanssa he vastaavat myös talon ohjelmistosta. Tokion Midtownissa sijaitsevan näyttävän rakennuksen on suunnitellut Tadao Ando. Kaunis rakennus ja kiinnostava ohjelma toimivat nexuksena, josta voi hakea, löytää ja hahmottaa muotoilun nykyroolin.
21_21 DESIGN SIGHT on esitellyt maailmalle 34 näyttelyn kautta monia ideoita ja designratkaisuja. Jokainen näyttely suunnitellaan siten, että se käynnistää ja rikastuttaa elämää, yhteiskuntaa ja kulttuuria muotoilun näkökulmasta käsittelevää keskustelua.

Avauspuheessaan museossa sen perustamisesta lähtien työskennellyt Miryon Ko kertoo talon ainutlaatuisesta historiasta ja arkkitehtuurista ja valottaa näyttelyiden ja sen oheisohjelmiston konsepteja, tutkimusmenetelmiä ja syntytaustoja.

 

16.00 
Paneeli: DESIGN MUSEUMS OF TOMORROW – Huomisen designmuseo – Näkemyksiä Japanista, Suomesta ja laajemminkin

Ohjelmaosuus on Suomen Japanin instituutin järjestämä. Suomen Japanin instituutti toimii Suomen ja Japanin välisenä sillanrakentajana mahdollistaen vuorovaikutusta ja eri alojen hankkeita erityisesti tieteen, taiteen, koulutuksen, tekniikan ja talouden aloilla. Instituutti toimii verkostomaisesti Tokion toimistostaan käsin.

Osallistujat:
Miryon Ko, Executive Officer, Communications & Programs, 21_21 DESIGN SIGHT
Jukka Savolainen, museonjohtaja, Designmuseo
Ville Tikka, Strategy & Design Director, Wevolve
Ikko Yokoyama, kuraattori, Design and Architecture, M+ Hong Kong
Kai Kartio, museonjohtaja, Amos Anderson Art Museum
Moderator: Kati Laakso, Head of Arts, Culture and Communications, Suomen Japanin instituutti

 

17.45
Alustus keynoten teemaan Nature First: Kirsi Saarikangas (EN)

 

18.00
KEYNOTE: Flemming Rafn Thomsen, Tredje natur (EN)

Maailmassa ei ole enää paikkoja, joihin ihminen ei olisi vaikuttanut. Elämme antropogeneettistä aikakautta. Alle 200 vuodessa olemme elintavoillamme muuttaneet koko biosfäärin. Tämä on vaikuttanut huomattavasti luontoon ja kaupunkeihin, ja ilmastonmuutos asettaa uusia ja erityisiä haasteita kaikille kaupungeille. Ihmiskunnasta on jatkuvan luonnon hyväksikäytön ja urbanisaation kautta tullut kiehtova ja räjähdysherkkä luonnonvoima. Nyt kaupungit tarvitsevat pitkän aikavälin näkemyksiä rakentaakseen uuden tasapainon luonnon, ihmisten ja kulttuurin välille. Siirtyminen ihmiskeskeisestä ajattelusta planeettakeskeiseen ajatteluun arkkitehtuurissa ja suunnittelussa lupaa käyttäjille ylentävää ja valistunutta arkea, jos kaupungit onnistuvat sopeutumaan uuteen todellisuuteen.

1. Onko tulevaisuuden kaupunki luonnon ja kulttuurin hybridi?

Voidaanko kaupunkeja suunnitella entistä joustavammin ja kestävämmin nykyisiä yksiulotteisia toimintoja muunnellen, jos viranomaiset ja suunnittelijat ottavat pohdittavakseen uusia hybriditoimintoja ja urbaaneja yhteisalueita? Jos uudet ilmastoratkaisut ovat muutakin kuin ilmastonmuutosta lievittävä pikalaastari ja hoitavat sen perimmäisiä syitä valistuneen sitouttamisen avulla?

2. Voivatko ilmastonmuutoksen sopeutumisratkaisut olla muutakin kuin yksiulotteista kaunistamista ja kohdistua ilmastonmuutoksen perimmäiseen aiheuttajaan eli meihin itseemme?

Kun kaupunkien pitää nopeasti investoida joustavaan infrastruktuuriin, onko riskinä että muu suunnittelupotentiaali unohtuu ja yksiulotteinen suunnittelu vie tilaa holistiselta lähestymistavalta? Sekä näkyvistä että epäsuorista parametreista saatu data – kuten liikenne- ja ihmisvirrat, sosioekonomia, kaupunkisaarekeilmiö, saastuminen, melu, mikroilmasto, biodiversiteettikäytävät ja -esteet, topografia, arkkitehtoniset erikoispiirteet jne. – tulisi ottaa huomioon ja valjastaa ilmastoinvestointien käyttöön. Uudet kustannusodotukset ja strateginen kehitys tulisi suhteuttaa kaupunkikehitykseen, energia- ja kuljetusalaan, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviin ja yhteiskunnallisiin sekä poliittisiin hankkeisiin. Voivatko toteutukset johtaa entistä valistuneempiin arjen valintoihin?

 

18.30
Kuljetus Muotogaalaan

 

Tutustu Showroomin päiväkohtaiseen ohjelmaan:
Torstai 14.9.
Perjantai 15.9.
Tutustu puhujiin täällä

 

Joanna_Laajisto_Final_Lores_3-(2)

Joanna Laajisto

Petra-Majantie-1

Petra Majantie

vertti_kivi_DSC_8296_small

Vertti Kivi

Myrio_Ko_2121

Miryon Ko

flemming_DSC6909-(1)

Flemming Rafn Thomsen